SL  EN

SL: Uporabniško izkušnjo izboljšujemo s pomočjo piškotkov

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje.
Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate.

Kaj so piškotki?

Piškotek (Cookie) je majhna besedilna datoteka, ki se ob obisku spletne strani lahko prenese na računalnik uporabnika. Poudariti velja, da uporaba piškotkov ni nekaj novega, saj so v uporabi že od 90-ih let prejšnjega stoletja. Piškotki se na vaš računalnik lahko shranijo različno dolgo. Lahko se namestijo le za trajanje seje brskanja (ko zaprete brskalnik se samodejno pobrišejo), za nekaj mesecev, ali pa tudi za več let in omogočajo napredne funkcionalnosti spletnih strani.

Ker piškotki lahko vsebujejo uporabnikove nastavitve in zgodovino obiska za vsako obiskano stran (ki namesti ustrezen piškotek), se lahko uporabljajo tudi za sledenje za uporabniki. S pomočjo piškotkov lahko neko podjetje dokaj natančno ugotovi, katere strani smo že obiskali, koliko časa smo se tam zadržali, v katerem omrežju (državi) smo takrat bili ipd. facebook, Google in vsa ostala družabna omrežja lahko tako s kombinacijo svojih družabnih vtičnikov in ustreznih piškotkov sledijo našim spletnim navadam (npr. Facebook-ov gumb Všeč mi je, Googlov +1 gumb ...).

Piškotke lahko kadarkoli pobrišete v nastavitvah vašega priljubljenega spletnega brskalnika. V nastavitvah lahko tudi natančno določite kdaj se piškotki pobrišejo, katere piškotke naj brskalnik sploh sprejme ipd.

EN: We use cookies to improve user experience

This website uses cookies to improve user experience.
By using our website, you consent to the use of cookies.

What are cookies?

A cookie is a small text file transferred to the computer when the user visits the website. It should be noted that use of cookies is not new, as they have been in use since the 1990s. Cookies may be saved for various periods of time. Cookies enable advanced functionality of websites and can be saved for the duration of the session only (they are automatically deleted when you close the browser), for a few months, or for multiple years.

Since cookies contain user settings and browsing history for every viewed website (which transfers a related cookie), they can be used for user tracking. By using cookies, a company may quite precisely determine which websites we have already visited, how long we stayed on the website, in what network (country) we were located at that time, etc. With a combination of their social network plugins and related cookies, Google, Facebook, and all other social networks may even track our browsing habits (e.g. Facebook Like button, Google +1 button, etc.).

You can delete cookies at any time in your browser settings.
There, you can also precisely define when cookies are deleted, which cookies can be accepted, etc.